Herunder kan du se hvad jeg tilbyder individuelt 1:1, individuelt for 2 personer, gennemgang

af spisekassemodellen og enkeltstående konsultationer uden forudgående samtale.


Individuet forløb 1:1


For dig som ønsker et 1:1 forløb. Her er det kun dig som er i fokus, og hvor vi tager udgangspunkt i dine behov. Under forløbet vil jeg give dig motivation, inspiration og redskaber til et varigt vægttab. Jeg har en masse spændende emner og ideer til hvad vi kan arbejde med, men du er selv med til at præge forløbet ud fra dine behov. Under hele forløbet tilbyder jeg sparring via sms, Messenger eller mail, så du kan stille spørgsmål undervejs.Opstartssamtale:


Samtalen har en varrighed af op til 1 time og 15 minutter. Ved samtalen får vi en snak om forløbet, og hvad du har af forventninger. 


Derudover får du:


 • Grundig introduktion og gennemgang af Sense spisekassemodellen.


 • Bogen: Sense – kom godt i gang (inkl. ugeplan og opskrifter)


 • Mappe med diverse materiale.


 • Vejning med kropsanalyse på professionel vægt (hvis du ønsker vejning)

'


Gennemgangen kan afholdes som fysisk fremmøde i Jyderup eller online via Teams. 


Pris for opstartssamtale 1.000,-
Tilkøb af klippekort efter individuel opstartssamtale 

 

3 x 30 minutter 1.500,- 

Pris pr. gang 500,-

Normanpris for konsultation 600,-3 x 45 minutter 1.800,-

Pris pr. gang 600,- 

Normanpris for konsultation 750,-Klippekortet vil være gældende i 4 måneder fra købsdatoen.Har du købt et klippekort til individuelle konsultationer, indgår der vejning i prisen. Du vil dog kun blive vejet med kropsanalyse, hvis der er gået mere end 1 måned sides sidste kropsanalyse. 
Hvis det ikke er muligt at mødes fysisk pga. covid 19 eller lignende, vil forløbet blive afholdt online via Teams (i så fald bliver du klædt på til det)


Ønsker du at deltage i et individuelt forløb, kan du kontakte mig på telefon 93923698 i åbningstiden, så vi kan planlægge forløbet.

Individuet forløb for 2 personer


For jer som ønsker et individuelt forløb sammen. Det kan være din veninde, ven, ægtefælle, mor eller hvem du ønsker at deltage med. Her er det kun jer som er i fokus, og hvor vi tager udgangspunkt i jeres behov. Under forløbet vil jeg give jer motivation, inspiration og redskaber til et varigt vægttab. Jeg har en masse spændende emner og ideer til hvad vi kan arbejde med, men I er selv med til at præge forløbet ud fra jeres behov. Under hele forløbet tilbyder jeg sparring via sms, Messenger eller mail, så I kan stille spørgsmål undervejs.Opstartssamtale:


Samtalen har en varrighed af op til 1 time og 15 minutter. Ved samtalen får vi en snak om forløbet, og hvad I har af forventninger. 


Derudover får I:


 • Grundig introduktion og gennemgang af Sense spisekassemodellen.


 • Bogen: Sense – kom godt i gang (inkl. ugeplan og opskrifter) Ønsker I at tilkøbe en ekstra bog er prisen 150,-


 • Mappe med diverse materiale.


 • Vejning med kropsanalyse på professionel vægt (hvis I ønsker vejning)

'


Gennemgangen kan afholdes som fysisk fremmøde i Jyderup eller online via Teams. 


Pris ialt for opstartssamtale 1.400,-
Tilkøb af klippekort efter individuel opstartssamtale 

 

3 x 45 minutter 2.250,-

Pris pr. gang 750,- 

Normanpris for konsultation 1.000,-Klippekortet vil være gældende i 4 måneder fra købsdatoen.Har I købt et klippekort til individuelle konsultationer, indgår der vejning i prisen. I vil dog kun blive vejet med kropsanalyse, hvis der er gået mere end 1 måned sides sidste kropsanalyse. 
Hvis det ikke er muligt at mødes fysisk pga. covid 19 eller lignende, vil forløbet blive afholdt online via Teams (i så fald bliver du klædt på til det)


Ønsker I at deltage i et individuelt forløb, kan I kontakte mig på telefon 93923698 i åbningstiden, så vi kan planlægge forløbet.

Gennemgang inkl sparring

 

Gennemgang af Sense spisekassemodellen:

 

For dig som ønsker en 1:1 gennemgang, eller ønsker at deltage med nogen du kender. Her får du/I en grundig gennemgang af Sense spisekassemodellen, og har mulighed for at stille spørgsmål. Du/I kan også stille spørgsmål i 1 uger efter gennemgangen via sms, Messenger eller mail. Svartid i hverdagene op til 24 timer, i weekender kan der forekomme længere svartid.

 

Varighed 1 x 60 minutter.


Du/I får bl.a.:


 • Grundig introduktion og gennemgang af Sense spisekassemodellen.


 • Bogen: Sense – kom godt i gang (inkl. ugeplan og opskrifter)


 • Mappe med diverse materiale.


 • Vejning med kropsanalyse på professionel vægt (hvis du ønsker vejning)


Pris 1000,- pr. person.Tilkøb af ekstra konsultation efterfølgende pr. person:

 

30 minutter 600,-

45 minutter 750,-


Tilkøb af klippekort efter gennemgang af spisekassemodellen:


Finder du ud af at du alligevel ønsker tilkøb af klippekort efter gennemgangen af spisekassemodellen, er priserne:


3 x 30 minutter 1.500,- 

Pris pr. gang 500,-

Normanpris for konsultation 600,-3 x 45 minutter 1.800,-

Pris pr. gang 600,- 

Normanpris for konsultation 750Klippekortet vil være gældende i 4 måneder fra købsdatoen.Har du købt et klippekort til individuelle konsultationer, indgår der vejning i prisen. Du vil dog kun blive vejet med kropsanalyse, hvis der er gået mere end 1 måned sides sidste kropsanalyse. 


Tilkøb efterfølgende af ekstra vejning med kropsanalyse 75,- pr. person. Normalpris 150,-


Gennemgangen kan afholdes som fysisk fremmøde i Jyderup eller online via Teams. Hvis det ikke er muligt at mødes fysisk pga. covid 19 eller lignende, vil forløbet blive afholdt online via Teams (i så fald bliver du klædt på til det)


Ønsker du gennemgang af Sense spisekassemodellen, bedes du ringe til telefon nr. 93923698 i åbningstiden, så vi kan aftale en mødedag.

Enkeltstående konsultationer

 

Priser for enkeltstående konsultationer:


For dig som ikke har købt en gennemgang af spisekassemodellen eller et forløb, men blot ønsker at købe enkeltstående konsultationer.

 

Konsultation 1:1


30 minutter 600,-

45 minutter 750,-


Konsultation 2 personer

45 minutter 1.000,-Gennemgangen kan afholdes som fysisk fremmøde i Jyderup eller online via Teams. Hvis det ikke er muligt at mødes fysisk pga. covid 19 eller lignende, vil forløbet blive afholdt online via Teams (i så fald bliver du klædt på til det)


Ønsker du gennemgang af Sense spisekassemodellen, bedes du ringe til telefon nr. 93923698 i åbningstiden, så vi kan aftale en mødedag.